Veel angst en somberheid bij patiënten met CF en hun ouders
Open

Nieuws
20-10-2014
Esther van Osselen

Adolescente en volwassen patiënten met taaislijmziekte en ouders van patiënten tot 18 jaar hebben aanzienlijk meer last van angst en somberheid dan de algemene populatie. Vooral angst komt veel voor, met prevalenties van 22% onder adolescenten met cystische fibrose (CF) tot 48% onder moeders van patiënten met CF. Een hoger ...