Klinische manifestaties cystische fibrose bij volwassen patiënten

Onderzoek
Emmy C.M. van de Belt
Jan Kraan
Katelijne Bouman
Jan C. ter Maaten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B155
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijving van het klinisch spectrum van cystische fibrose (CF) op volwassen leeftijd.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

Wij analyseerden de ziektegeschiedenis van alle volwassen patiënten die in 2006 onder behandeling waren in de CF-polikliniek van het Universitair Medisch Centrum Groningen en verzamelden gegevens over demografische kenmerken, genotype, en pulmonale, gastro-intestinale en metabole manifestaties van CF.

Resultaten

Er waren goede gegevens van 56 patiënten (leeftijd: 17-53 jaar) van een oorspronkelijk cohort van 58 patiënten. Van alle patiënten had 46% een ernstige longfunctiestoornis. Chronische infectie met Pseudomonas aeruginosa kwam voor bij 67% en ging samen met een ernstiger luchtwegobstructie (p = 0,04). Van de patiënten had 89% pancreasinsufficiëntie; 39% had CF-gerelateerde diabetes of een gestoorde glucosetolerantie. De ernst van de glucose-intolerantie hing samen met de ernst van de longfunctiestoornis (p = 0,004). Van de patiënten voldeed 71% aan de criteria voor osteopenie of osteoporose. Een slechte voedingstoestand (BMI 2) kwam voor bij 36% van de patiënten. Patiënten met een lichtere CF-mutatie waren gemiddeld 7 jaar ouder (p = 0,02) en hadden minder pancreasinsufficiëntie (p = 0,001). Gelet op de hogere leeftijd hadden zij een opvallend goede longfunctie en een relatief goede voedingstoestand. Een hogere leeftijd ging gepaard met een betere voedingstoestand (p = 0,004).

Conclusie

Volwassenen met CF hadden, naast de klassieke CF-manifestaties, vaak CF-gerelateerde diabetes, osteopenie of osteoporose en een slechte voedingstoestand. Patiënten met een lichte mutatie hadden op middelbare leeftijd een relatief goede klinische toestand met minder ernstige ziektemanifestaties dan patiënten met ernstige mutaties.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. E.C.M. van de Belt, medisch student; dr. J. Kraan, longarts; dr. J.C. ter Maaten, internist.

Afd. Genetica: drs. K. Bouman, klinisch geneticus.

Contact dr. J.C. ter Maaten (j.c.ter.maaten@int.umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 augustus 2008

Ook interessant

Reacties