Expressie van het cystische-fibrose-gen in de longen

Klinische praktijk
H.G.M. Heijerman
H.R. de Jonge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:816-9
Abstract

Samenvatting

- Cystische fibrose (CF) is een van de frequentst voorkomende erfelijke aandoeningen met een potentieel dodelijke afloop. De aandoening wordt veroorzaakt door mutaties in een gen op chromosoom 7 dat codeert voor een polypeptide genaamd ‘cystic fibrosis transmembrane conductance regulator’ (CFTR).

- De pulmonale complicaties van CF zijn een direct gevolg van een fout in de productie of de functie van dit CFTR. Als gevolg hiervan ontstaan er veranderingen in de viscositeit en het volume van de dunne vloeistoflaag waarmee het luchtwegepitheel bedekt is en is er mogelijk een stoornis in de immunologische afweer.

- Het gevolg is stase van mucus en obstructie van de kleine luchtwegen. Secundair hieraan ontstaat een (chronische) infectie van de luchtwegen met hierop een ongecontroleerde inflammatoire respons die leidt tot afbraak van longweefsel en afname van de longfunctie.

- De mutaties in het CFTR zijn in te delen in 5 klassen welke een weerspiegeling zijn van het niveau in productie of functie van het CFTR. Op deze wijze kan een inzichtelijk onderscheid gemaakt worden tussen lichte en ernstige mutaties. Het klinische beeld en het beloop van CF zijn vaak gerelateerd aan de aanwezige combinatie van mutaties.

- Dit verklaart deels het feit dat bij sommige patiënten de diagnose ‘CF’ kan worden gesteld op latere leeftijd bij een normale zweettest en een klinisch beeld dat vooral bestaat uit luchtwegklachten.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Leyenburg, afd. Longziekten, Centrum voor Cystic Fibrosis, Leyweg 275, 2545 CH Den Haag.

Hr.dr.H.G.M.Heijerman, longarts.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Biochemie, Rotterdam.

Hr.dr.H.R.de Jonge, biochemicus.

Contact hr.dr.H.G.M.Heijerman (hgmheij@knmg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties