Reviewers <i>BMJ</i> geen baat bij cursus

Reviewers <i>BMJ</i> geen baat bij cursus
Open

Nieuws
06-01-2009
Gepubliceerd op 06-01-2009.
In print verschenen in week 2 2009.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:C7