Osteoporose en duizeligheid

Osteoporose en duizeligheid
Open

Nieuws
08-04-2009
Femia Kievits en Hans van Maanen

Er lijkt inderdaad een verband te bestaan tussen idiopathische vertigo en osteoporose. Een kleine Zwitserse studie uit 2003 onder 32 oudere vrouwen had al zoiets doen vermoeden, maar een groter Koreaans onderzoek onder ruim 400 mannen en vrouwen van alle leeftijden komt nu tot eenzelfde resultaat.

In de studie, uitgevoerd onder leiding van Ji-Soo Kim, werd de botdichtheid gemeten van 209 mensen die zich met klachten meldden bij de duizeligheidskliniek van de universiteit van Seoel, en de uitkomst werd vergeleken met die bij 202 controlepersonen zonder vertigo. Zowel osteopenie als osteoporose ging gepaard met een verhoogd risico op vertigo, met oddsratio’s van respectievelijk 2,0 (95%-BI: 1,2-3,4) en 3,1 (1,4-7,2), zo melden de onderzoekers in Neurology (2009;72:1069-76). Bij vrouwen bijvoorbeeld bleek 25% van degenen met vertigo te lijden aan osteoporose, tegen 9% van de vrouwen zonder vertigo.

De onderzoekers achten het verband plausibel. ‘Deze bevindingen wijzen op een ontspoord calciummetabolisme bij idiopathische vertigo,’ aldus de auteurs. Men vermoedt dat de duizeligheid wordt veroorzaakt door losgeraakte kristallen calciumcarbonaat in het binnenoor. Er kan een samenhang zijn met de menopauze; de incidentie van vertigo stijgt vooral bij vrouwen sterk na het 50e levensjaar, schrijven de auteurs. Maar zij menen dat dit niet de gehele verklaring kan zijn, aangezien het verband ook bij mannen bestaat.