Ook jongens hebben baat bij HPV-vaccinatie

Ook jongens hebben baat bij HPV-vaccinatie
Open

Nieuws
03-03-2011
Esther van Osselen

Jonge mannen hebben aanzienlijk minder kans op het oplopen van genitale wratten na inenting met het quadrivalente HPV-vaccin Gardasil. Dat blijkt uit een internationale trial onder 4065 jongens en mannen van 16-26 jaar, ontworpen en gesponsord door de fabrikant van het vaccin, Merck (N Engl J Med. 2011;364:401-11).

In de ‘intention to treat’-analyse – waarin ook de gegevens zijn meegenomen van deelnemers die niet alle (placebo)vaccinaties ontvingen of die mogelijk reeds besmet waren – kregen 36 van de 2032 gevaccineerde deelnemers genitale afwijkingen, tegen 89 in de placebogroep (n = 2033): een effectiviteit van 60,2% (95%-BI: 40,8-73,8).

In de ‘per protocol’-analyse werden alleen de gegevens opgenomen van personen die alle drie de vaccinaties hadden ontvangen én seronegatief waren voor de HPV-subtypen 6, 11, 16 en 18 waartegen Gardasil beschermt. Dat gold voor 2805 deelnemers, 1397 in de vaccinatiegroep. 6 gevaccineerde mannen kregen toch genitale afwijkingen, tegen 36 in de placebogroep. In deze analyse was de effectiviteit 83,8% (95%-BI: 61,2-94,4).

Bij de gevonden afwijkingen ging het voornamelijk om condylomata acuminata; niet-oncogene subtypen HPV-6 en -11 werden het vaakst gevonden. Intra-epitheliale neoplasie van penis, perineum of perianaal gebied ontwikkelden zich tijdens de follow-upperiode van mediaan 2,9 jaar bij 11 deelnemers.

In een begeleidend commentaar stelt Jane Kim (Harvard School of Public Health, VS) dat deze trial bewijst dat vaccinatie ook voor jongens zinvol kan zijn (N Engl J Med. 2011;364:393-5). Kosteneffectief is vaccinatie echter in de verste verte niet: grootschalige vaccinatie zou volgens haar tussen de 100.000 en 1 miljoen dollar per QALY kosten. Dat komt mede door de prijs van Gardasil: de 3 vaccinaties kosten in Nederland samen 324 euro. In het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma is voor meisjes het (overigens even dure) HPV-vaccin Cervarix opgenomen, dat uitsluitend beschermt tegen de potentieel oncogene HPV-subtypen 16 en 18.

(Bijdrage: Esther van Osselen.)