Functionele klachten bij laag IQ en veeleisende ouders

Functionele klachten bij laag IQ en veeleisende ouders
Open

Nieuws
04-01-2012
Lucas Mevius

Jongeren met een lage intelligentie hebben een aanleg voor onverklaarde lichamelijke klachten, vooral als zij ervaren dat hun ouders hoge schoolverwachtingen van hen hebben. Dat staat in Journal of Adolescent Health (2011;49:621-6).

Bij volwassenen is het hebben van een lage intelligentie een risicofactor voor functionele klachten. Eva Kingma en haar collega’s van het UMCG vroegen zich af of deze associatie ook voor adolescenten opgaat en voerden een longitudinale cohortstudie uit. Op 3 momenten in de periode maart 2001-augustus 2008 vergaarden zij van ongeveer 2000 jongeren data over intelligentie (verkorte IQ-test), functionele lichamelijke klachten (zelfvragenlijst), schoolprestaties (lerarenverslag) en ervaren verwachtingen van ouders (zelfrapportage). De deelnemers hadden een gemiddelde leeftijd van 11 jaar (2001) tot 16 jaar (2008). Evenveel jongens als meisjes deden mee.

De onderzoekers stuitten op een negatieve associatie tussen IQ en onverklaarde klachten in de totale groep. Onder jongeren die hoge verwachtingen ondervonden (ongeveer de helft) was dit verband significant, maar in de groep die lage verwachtingen van ouders ervoer was dit niet zo. Schoolprestaties waren niet van invloed op de relatie tussen IQ en functionele klachten.

Kingma et al. suggereren dat de verwachtingen die jongeren van hun ouders ervaren de IQ-klachtenrelatie beïnvloeden door andere factoren dan schoolprestaties. De sociale context is dus belangrijk voor een gezonde ontwikkeling tijdens de adolescentie. Als artsen bij jongeren met onverklaarde klachten vermoeden dat ouders een rol spelen, kan het belangrijk zijn hen bij de behandeling te betrekken.