SSRI’s voor adolescenten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Klinische praktijk
Suzanne C. van Bronswijk
Judith M. Lionarons
Antonia Stupp
Jan N.M. Schieveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9380
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zijn somatische klachten zonder een duidelijke lichamelijke oorzaak. SOLK komen veel voor bij adolescenten en leiden tot overconsumptie van gezondheidszorg en functionele beperkingen. De huidige behandelopties zijn beperkt en een falende behandeling resulteert in hoge maatschappelijke kosten.

Casus

Wij beschrijven 2 casussen van 15-jarige meisjes met langdurig bestaande SOLK en affectieve problematiek, die leidden tot beperkingen in het algehele functioneren en veelvuldig bezoek aan specialisten. Eerdere behandelpogingen waren onsuccesvol, waarna beide adolescenten werden ingesteld op vloeibare selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s). Dit resulteerde in een indrukwekkende verbetering van het algehele functioneren. Tijdens een follow-upduur van 4-5 maanden waren deze verbeteringen constant.

Conclusie

SOLK kunnen grote negatieve effecten hebben op adolescenten, hun directe omgeving en de samenleving. SSRI’s kunnen een succesvolle behandeloptie zijn, maar meer onderzoek hiernaar bij adolescenten is noodzakelijk.

Auteursinformatie

Maastricht UMC+, Psychiatrie en Psychologie, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Maastricht.

Contact dr. J.N.M. Schieveld (jan.schieveld@mumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Suzanne C. van Bronswijk ICMJE-formulier
Judith M. Lionarons ICMJE-formulier
Antonia Stupp ICMJE-formulier
Jan N.M. Schieveld ICMJE-formulier
Adolescenten, SOLK en SSRI’s: voorzichtigheid geboden

Ook interessant

Reacties