Echogeleid infuusprikken werkt bij kinderen niet beter

Nieuws
07-11-2018
Iris Lommerse

Hoewel het plaatsen van een perifeer infuus bij volwassenen vaker succesvol is wanneer dit onder echogeleiding gebeurt, blijkt dit bij kinderen niet het geval te zijn. Een infuus plaatsen bij een kind is vanwege de subcutane vetlaag en de vaak nog onderontwikkelde oppervlakkige venen minder makkelijk dan bij een volwassene. De eerste poging om een infuus te plaatsen bij een kind slaagt dan ook slechts in zo’n 60% van de gevallen; na 4 pogingen loopt het slagingspercentage op tot rond de 90%.

Gepubliceerd op 07-11-2018.
In print verschenen in week 45 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C4076