Echogeleid opereren bij mammacarcinoom

5 jaar later
José H. Volders
Nicole M.H. Krekel
Max H. Haloua
Sybren Meijer
M.P. (Petrousjka) van den Tol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2218
Abstract

Hoe staat het met de nieuwe technieken die een aantal jaren geleden in het NTvG werden beschreven? Behoren zij inmiddels tot de gangbare medische praktijk of is het enthousiasme getemperd? Deze rubriek geeft een kijkje op de huidige stand van zaken.

Samenvatting

Recente literatuur laat zien dat perioperatieve begeleiding met echografie bij palpabel en niet-palpabel mammacarcinoom resulteert in een verbetering van de chirurgische effectiviteit. Echogeleide chirurgie kan op eenvoudige wijze leiden tot een significante verbetering van het aantal radicale resecties. Hierdoor zal een aanvullende operatie of extra radiotherapie minder vaak noodzakelijk zijn. Tevens draagt echogeleide chirurgie bij aan een vermindering van het te veel verwijderde mammaweefsel, waardoor het uiteindelijke cosmetische resultaat beter is. Echogeleide chirurgie is kosteneffectief en gemakkelijk te leren. De implementatie van echogeleid opereren is de afgelopen jaren toegenomen, zij het langzaam. Het is noodzakelijk dat zowel chirurgen als radiologen zich bewuster worden van de verbetering die echogeleid opereren van mammacarcinoom geeft op primaire en secundaire uitkomstmaten. Naast radicaliteit, kan de hoeveelheid geëxcideerd weefsel – bij voorkeur de verhouding tussen tumorweefsel en gezond weefsel – als kwaliteitsindicator worden meegenomen, gezien de impact op de cosmetische uitkomst en de kwaliteit van leven bij patiënten met borstkanker.

Auteursinformatie

VUmc, Amsterdam.

Afd. Chirurgische Oncologie: drs. J.H. Volders, aios heelkunde; prof.dr. S. Meijer, oncologisch chirurg; dr. M.P. van den Tol, oncologisch chirurg.

Afd. Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie: dr. N.M.A. Krekel, aios plastische chirurgie.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Oost, afd. Radiologie, Amsterdam.

Dr. M.H. Haloua, aios radiologie.

Contact drs. J.H. Volders (voldersjh@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
José H. Volders ICMJE-formulier
Nicole M.H. Krekel ICMJE-formulier
Max H. Haloua ICMJE-formulier
Sybren Meijer ICMJE-formulier
M.P. (Petrousjka) van den Tol ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties