Echografische geleiding bij het plaatsen van een moeilijk perifeer veneus infuus
Open

Onderzoek
05-03-2009
Martin Seesink, Geert-Jan van Geffen, Steven H. Renes en Gert Jan Scheffer

Doel

Beschrijven van de ervaringen met het onder echogeleide plaatsen van een infuus bij patiënten bij wie blind geen intraveneus infuus kon worden ingebracht.

Opzet

Prospectief en descriptief.

Methode

Nadat het een ervaren arts niet gelukt was om na 2 pogingen blind een perifere veneuze toegangsweg te verkrijgen, werd echogeleid getracht een perifeer infuus te plaatsen. Drie artsen voerden deze procedure uit. Zij hadden ervaring met echografisch geleide procedures.

Resultaten

In de periode 1 juli 2007-1 oktober 2007 werden 30 patiënten geïncludeerd. Met behulp van echografie lukte het bij 24 patiënten in 1 poging en bij de overige patiënten in 2 pogingen een intraveneuze toegangsweg te verkrijgen. Bij 1 patiënt besloten wij een infuus op de voet te plaatsen, omdat wij het kaliber van de venen op de arm als te klein beschouwden. Er traden geen complicaties op. Alle infusen functioneerden adequaat.

Conclusie

Echogeleide plaatsing van een perifeer infuus was een eenvoudige en veilige methode, die meer invasieve methodes ter verkrijging van een veneuze toegangsweg kan voorkómen.