Bejaarde versus oudere

Bejaarde versus oudere
Open

Nieuws
12-01-2009

Medische toptijdschriften nemen het niet zo nauw met de wensen van oudere mensen. Ze scoren hoog in het gebruik van het woord ‘bejaarden’ (‘the elderly’) ten opzichte van het gewenste woord ‘ouderen’ (‘older persons’). Oudere mensen hebben bij herhaling te kennen gegeven voorstander te zijn van respectvolle termen als ‘oudere’ en ‘senior’ en wijzen de term ‘bejaarde’ af. De Verenigde Naties geven in de ‘United Nations Principles for Older Persons’ duidelijk aan waarom de omschrijving ‘oudere’ gebruikt moet worden. Maar tijdschriften lijken dit niet op te pakken, zegt geriater Nicky Quinlan. Hij roept in een brief de World Association of Medical Editors op hier werk van te maken (J Am Geriatr Soc. 2008;56:193-4).

De termen ‘bejaarde(n)’ en ‘oudere(n)’ werden geteld in de samenvattingen van 8 algemeen medische en gerontologische tijdschriften uit de periode januari 1996 tot januari 2007. De ratio bejaarde(n)/oudere(n) was bij de The Lancet het hoogst (6,3) en bij het Journal of the American Geriatrics Society (waarin de brief gepubliceerd was) het laagst (0,5). De ratio van The New England Journal of Medicine was 3,7, die van The Journal of the American Medical Association 2,7 en die van het BMJ 2,6. De ratio van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde was over dezelfde periode 0,2.