App als eerstelijnspsycholoog?

Nieuws
07-11-2019
Lucas Maillette de Buy Wenniger

Een meta-analyse stelt dat apps die gericht zijn op mensen met psychologische problemen een positief effect hebben op onder andere depressieve symptomen en angst. Haalt dokter Google hiermee haar artsexamen?

Gepubliceerd op 07-11-2019.
In print verschenen in week 45 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4363