Acupunctuur helpt niet tegen pijn

Acupunctuur helpt niet tegen pijn
Open

Nieuws
16-05-2011
Lucas Mevius

Reacties (3)

Frederike C Moeken
25-05-2011 10:58

Acupunctuur en pijn

Reagerend op het artikel van Lucas Mevius in NTvG (2011;155:C936) over de onwerkzaamheid van acupunctuur tegen pijn, willen we het volgende vermelden.
 
Hr. Mevius refereert zijn conclusie aan de review van Ernst et al. in Pain (2011,152:755-64) en aan het artikel van Hall in Pain (2011,152;711-2). In hetzelfde nummer van Pain verscheen een uitstekend commentaar op deze beide artikelen, die echter niet zijn geciteerd door Mevius. Het gaat om de commentaren van Manheimer & Berman, beide uit de Cochrane CAM Collaboration, Maryland, USA.
 
Ernst et al. hadden in hun SR-analyse methodologische fouten begaan:
(1). Hun zoeken naar en het selecteren van de artikelen waren niet systematisch, niet reproduceerbaar en niet transparant
(2). Hun stellige conclusie dat echte-Acupunctuur niet beter is dan sham-Acupunctuur was gebaseerd op 2 RCT’s (refs. 14 en 128), die echter niet ge-includeerd waren in hun SR’s.
(3). Wat betreft Ernst en Hall's commentaar over de schadelijke bijwerkingen van Acupunctuur, refereren ze naar anekdotische case-reports, terwijl in het artikel van Berman et al. in NEJM 2010;363:454-61 heel duidelijk gerapporteerd werd dat Acupunctuur voldoende veilig was bij meer dan 1 miljoen behandelingen.
 
Tot slot zijn we het wel eens met één van de eindconclusies van Ernst et al., namelijk dat adequate scholing zeer noodzakelijk is om acupunctuur goed te kunnen aanwenden!
 
Drs. SH Kwee & Dr. C.L. Oei-Tan
wetenschappelijke commissie van de Ned. Artsen Acup. Vereniging (NAAV).
frank jan fj beijering en jt de regt
27-05-2011 19:17

Acupunctuur helpt niet tegen pijn

Het door u beproken artikel is een inhoudelijke iteratie van het boek “Bekocht of Behandeld” dat recent door collega Ernst is gepubliceerd.
Dat boek van bijna 400 pg. heeft slechts 37 litertuurverwijzingen waarvan 7 van de schrijver zelf.
Op die literatuurlijst staat ook een verwijzing naar een artikel van Shang in The Lancet. Hiervan is door L.Rutten en E.Stolper reeds in 2005 bewezen dat er van een vorm van fraude sprake is die “Trimmen” heet, nl. het opzettelijk weglaten van succesvolle studies. Op zijn beurt fraudeert Ernst ook door te verwijzen naar deze studie.
 
Over de reguliere geneeskunde kan zonder twijfel een veel groter percentage bijwerkingen en therapieën met dodelijke afloop worden gepubliceerd. Over de bijwerkingen die in Europa alleen al leiden tot < 250.000 doden per jaar. Verkeersongevallen met busschauffeurs die in slaap vallen door medicatie. Schade door vaccinaties, meest recent narcolepsie a.g.v. N1H1 in zweden > 150 slachtoffers.
 
Hoe staat het met de (dd. 26-3- ´11 ) constatering van Volkskrantjournalist van Maanen die het medisch wetenschappelijk onderzoek (RCT’s) maar een mager zesje kan geven.
Waarom schrijft collega Ernst niet over het feit dat er van reguliere therapieën slechts 16 % evidence based is.
 
Het forse aantal patiënten dat dagelijks zijn heil elders moet zoeken wegens tekortkomingen van diverse ineffectieve routinetherapiën van de reguliere geneeskunde getuigt van  gebrekkige resultaten van een geneeskunde die zo hoog over zichzelf opgeeft.
Het aantal bezoeken aan alternatieve artsen is derhalve een maat voor de beperktheid van de reguliere geneesmethode.
 
Men heeft het blijkbaar nodig om serieuze collega’s te beschimpen om het eigen falen te verdoezelen.  En twijfel zaaien over andere therapieën opdat men zichzelf naar de kroon kan steken. Wat een armoe. Wat een hypocrisie.
 
 
F.J. Beijering arts.
L. van der Kam
07-06-2011 10:36

Acupunctuur werkt!

Talloze patiënten worden ook in Nederland ieder jaar weer geholpen door gekwalificeerde acupuncturisten. Als Nederlandse Patiënten Vereniging voor Acupunctuur bewaken we de belangen van patiënten die met acupunctuur behandeld worden. Het bevorderen van kwaliteit, het stimuleren van de aansluiting van acupunctuurbehandelingen met andere behandelingen – zowel regulier als complementair – is in het belang van deze patiënten.
Anders ligt dat helaas met publicaties zoals van de NvtG waarin aandacht gegeven wordt aan volhardende sceptici. Een combinatie van onderzoeken zou de werking van acupunctuur in twijfel trekken. Maar de werking van acupunctuur wordt dag in dag uit bewezen en bevestigd met de vele patiëntenervaringen. Hierbij worden klachten doeltreffend weggenomen, zelfs ook wanneer de eerstelijns artsen of specialisten geen behandelmogelijkheden meer zien.
 
Kritisch staan ten opzichte van behandelingen en behandelwijzen is prima. Een kritische houding kan het patiëntenbelang goed dienen. Tegen beter weten in volhardende sceptici dragen echter niet bij aan een betere zorg voor de patiënten. Zij blokkeren een terechte brede acceptatie en opname van acupunctuur in de gereguleerde zorg. Als patiëntenvereniging streven we er juist naar deze integratie en daarmee regulering van de acupunctuur te bewerkstelligen. Bij goede toepassing hoeft van ernstige bijwerkingen geen sprake te zijn. Mede daardoor is acupunctuur een goede behandeling die patiënten niet onthouden zou mogen worden en die gewoon opgenomen zou dienen te zijn in de reguliere medische zorg.
 
De afbreuk die zulke sceptici beogen blijkt ook weer uit de publicatie met het aanhalen van Hall. Zijn commentaar gaat gepaard met een oproep subsidies voor onderzoek naar en verbetering van in dit geval acupunctuur te stoppen. Juist acupunctuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan een betere zorg, met betere preventie en genezing en bovendien een betaalbaar houden van de zorg. Het zou de NvTG dan ook niet alleen sieren maar ook als kwaliteitsuitgave bevestigen indien dergelijke eenzijdige publicatie tenminste vergezeld zouden gaan van een toelichting die recht doet aan het belang van de acupunctuur behandelingen voor patiënten. Niet de scepsis van een onderzoeker doch het belang van patiënten dient immers voorop te staan.
 
L. van der Kam, Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur