'Nieuwe wegen naar orgaandonatie'; een advies van de Gezondheidsraad

Opinie
R.J. Hené
M.A. Bos
M.J.H. Slooff
G. Kootstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:166-70
Abstract

Door de succesvolle ontwikkeling van de transplantatiegeneeskunde is het thans mogelijk veel patiënten met terminale nier-, hart-, lever-, long- of pancreasaandoeningen een langer en vaak gezond leven te laten leiden, met een goede kwaliteit van leven. De andere zijde van deze ontwikkeling is echter een sterke toename van de wachttijd; deze is bijvoorbeeld bij niertransplantatie gemiddeld 4 jaar. Voor lever-, hart- en longpatiënten bestaat een reële kans op overlijden voordat een orgaan beschikbaar komt. Dit was aanleiding voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Gezondheidsraad een advies te vragen omtrent recente ontwikkelingen die van wezenlijk belang zouden kunnen zijn voor de verdere ondersteuning en uitbouw van het landelijk transplantatieprogramma.1 De commissie die het advies opstelde, bestond uit medici, juristen, transplantatiecoördinatoren en ethici.

niertransplantatie met een levende donor

Op 23 december 1954 werd de eerste, langdurige en geslaagde niertransplantatie uitgevoerd in Boston bij een identieke tweeling. Door de…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Nierziekten, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Hr.dr.R.J.Hené, nefroloog.

Gezondheidsraad, Den Haag.

Hr.drs.M.A.Bos, socioloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Groningen.

Hr.prof.dr.M.J.H.Slooff, chirurg.

Academisch Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Maastricht.

Hr.prof.dr.G.Kootstra, chirurg.

Contact hr.dr.R.J.Hené (r.j.hene@azu.nl)

Verantwoording

Namens de adviescommissie, waarvan de leden aan het einde van het artikel staan genoemd.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties