‘Natural orifice transluminal endoscopic surgery’

Nieuwe manier om baarmoeder te verwijderen

Klinische praktijk
Ilse P.W. Bekkers
Martine M.L.H. Wassen
H.J. (Eric) Belgers
Guusje de Krom
Nicol A.C. Smeets
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4880
Abstract

Samenvatting

‘Natural orifice transluminal endoscopic surgery’ (NOTES) is een minimaal invasieve chirurgische techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke lichaamsopeningen, zoals de vagina (vNOTES), om toegang te verkrijgen tot de buikholte. Momenteel wordt de vNOTES-hysterectomie verricht bij benigne indicaties, zoals disfunctioneel bloedverlies, uterus myomatosus of adenomyose. Tijdens de ingreep kunnen de operateur en de assistent een betere ergonomische houding aannemen dan bij een totale laparoscopische hysterectomie of vaginale uterusextirpatie. Ook hebben zij een beter zicht op de anatomische structuren in het operatiegebied, waardoor mogelijk minder peroperatieve complicaties optreden. Sinds augustus 2019 wordt de vNOTES-hysterectomie uitgevoerd in het Zuyderland Medisch Centrum, naar tevredenheid van zowel de patiëntes als de operateurs.

Auteursinformatie

Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen. Afd. Gynaecologie: drs. I.P.W. Bekkers, anios; dr. M.M.L.H. Wassen en dr. N.A.C. Smeets, gynaecologen; drs. G. de Krom, aios. Afd. Chirurgie: drs. H.J. Belgers, chirurg.

Contact I.P.W. Bekkers (il.bekkers@zuyderland.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn geen belangen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ilse P.W. Bekkers ICMJE-formulier
Martine M.L.H. Wassen ICMJE-formulier
H.J. (Eric) Belgers ICMJE-formulier
Guusje de Krom ICMJE-formulier
Nicol A.C. Smeets ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties