Nieuwe inzichten betreffende de chronische lymfatische leukemie

Klinische praktijk
M.M.F. Fickers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2302-6

Chronische lymfatische (lymfocytaire) leukemie (CLL) is de meest voorkomende leukemie bij volwassenen in de westerse wereld. CLL komt vooral voor op oudere leeftijd (90 van de patiënten is ouder dan 50 jaar bij diagnose), bij uitzondering bij jonge volwassenen en zeer zelden bij kinderen.1-3

Pathogenese

CLL met morfologisch rijpe, kleine lymfocyten is een B-celmaligniteit.4 Tot voor enkele jaren dacht men dat CLL door een differentiatiestilstand ontstond uit een onrijpe intermediaire B-cel.5 Heden denkt men dat er sprake is van een maligne, klonale expansie van een subpopulatie van B-cellen, de CD5-B-cellen.46 In meer dan 90 van de B-CLL-gevallen wordt CD5, een merkstof van rijpe T-cellen, tot uitdrukking gebracht. Deze CD5-B-cellen worden in kleine aantallen aangetroffen in het bloed van gezonde volwassenen, maar worden in grotere aantallen vastgesteld in het bloed van patiënten met reumatoïde artritis, van patiënten die allogene beenmergtransplantatie hebben ondergaan en van…

Auteursinformatie

De Wever Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Postbus 4446, 6401 CX Heerlen.

M.M.F.Fickers, internist-hematoloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties