CD19-gerichte CAR-T-celtherapie

Nieuwe hoop voor patiënten met uitbehandelde lymfeklierkanker

Perspectief
Jaap A. van Doesum
Anne G.H. Niezink
Tom van Meerten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5739
Abstract

Samenvatting

Patiënten met een diffuus grootcellig B-cellymfoom dat niet reageert op behandeling of recidiveert binnen 12 maanden na autologe stamceltransplantatie hebben een sombere prognose: een mediane overleving van een half jaar. Met de nieuwe chimeer-antigeenreceptor(CAR)-T-celtherapie bereikt 40% alsnog een langdurige remissie. Wel brengt deze behandeling nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals het overbruggen van de tijd tot het CAR-T-celproduct klaar is voor toediening aan de patiënt en de herkenning en behandeling van specifieke bijwerkingen, zoals cytokinereleasesyndroom of neurotoxiciteit. Behandeling door een toegewijd, multidisciplinair team is hierbij noodzakelijk. Toekomstig onderzoek dient zich te richten op uitbreiding van de CAR-T-celtherapie naar andere ziektebeelden en verhoging van het percentage patiënten dat langdurige remissie bereikt met CAR-T-celtherapie.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen, afd. Hematologie: drs. J.A. van Doesum en dr. T. van Meerten, internisten-hematologen; afd. Radiotherapie: drs. A.G.H. Niezink, radiotherapeut-oncoloog.

Contact J. van Doesum (j.a.van.doesum@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jaap A. van Doesum ICMJE-formulier
Anne G.H. Niezink ICMJE-formulier
Tom van Meerten ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties