Nieuwe geneesmiddelen; omalizumab

Klinische praktijk
A.F. Cohen
E.A. Dubois
H. van Bronswijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2871-2
Abstract

Inleiding

Opzet

In deze rubriek wordt de lezer geattendeerd op nieuwe geneesmiddelen. Voor het toepassingsgebied wordt verwezen naar de betreffende richtlijnen.

Omalizumab is een recombinant, gehumaniseerd monoklonaal antilichaam (RhuMab-E25) dat selectief bindt aan de ongebonden fractie van humaan immunoglobuline E (IgE). Het remt de binding van IgE aan de hoog-affiniteit-IgE-receptor (FcRI) op het oppervlak van mestcellen en basofiele granulocyten (figuur). Hierdoor wordt het vrijkomen van ontstekingsmediatoren uit deze cellen geremd, waardoor de allergische respons vermindert. Het gebruikmaken van deze specifieke werking is een nieuwe benadering van de behandeling van patiënten met ernstig persisterend, therapieresistent allergisch astma, waarbij IgE een overtuigende rol speelt. Omalizumab wordt subcutaan geinjecteerd en is een aanvulling op de reguliere antiastmamedicatie. De dosering is afhankelijk van de IgE-waarde in het serum en van het lichaamsgewicht. Dit geneesmiddel is vooralsnog bij de genoemde, beperkte groep astmapatiënten op voorschrift van de longarts geïndiceerd (Xolair; www.emea.europa.eu, doorklikken op…

Auteursinformatie

Centre for Human Drug Research, Zernikedreef 10, 2333 CL Leiden.

Hr.prof.dr.A.F.Cohen, klinisch farmacoloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, Onderwijscentrum Interne Geneeskunde, Leiden.

Mw.dr.E.A.Dubois, bioloog.

Hr.dr.H.van Bronswijk, internist n.p., Rijswijk.

Contact hr.prof.dr.A.F.Cohen (ac@chdr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties