Nieuwe geneesmiddelen; erlotinib

Klinische praktijk
A.F. Cohen
E.A. Dubois
H. van Bronswijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2703-4
Abstract

Inleiding

Opzet

In deze rubriek wordt de lezer geattendeerd op nieuwe geneesmiddelen. Voor het toepassingsgebied wordt verwezen naar de betreffende richtlijnen.

De stof erlotinib is een specifieke en krachtige remmer van humane epidermale-groeifactorreceptor type 1 (EGFR/HER1). EGFR/HER1 is een transmembraanglycoproteïne en behoort tot een klasse van structureel verwante receptortyrosinekinasen. Deze spelen een cruciale rol in signalen tussen cellen; deze signalen bepalen onder andere celdeling en -dood (figuur).

Erlotinib is geregistreerd voor behandeling van patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom na falen van een andere cytostatische behandeling. Bij patiënten met EGFR/HER1-positieve tumoren is de respons op erlotinib verhoogd. Er is één fase III-studie waarin een algemeen positief effect op de overleving is aangetoond. Verder onderzoek moet duidelijk maken of bepaalde subgroepen, zoals de groep patiënten met EGFR/HER1-negatieve tumoren, baat hebben bij het middel. De frequentste bijwerkingen zijn huiduitslag en diarree (Tarceva; www.emea.eu, doorklikken op achtereenvolgens ‘Human medicines’…

Auteursinformatie

Centre for Human Drug Research, Zernikedreef 10, 2333 CL Leiden.

Hr.prof.dr.A.F.Cohen, klinisch farmacoloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, Onderwijscentrum Interne Geneeskunde, Leiden.

Mw.dr.E.A.Dubois, bioloog.

Hr.dr.H.van Bronswijk, internist n.p., Rijswijk.

Contact hr.prof.dr.A.F.Cohen (ac@chdr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties