Nieuwe geneesmiddelen; daptomycine

Klinische praktijk
H. van Bronswijk
E.A. Dubois
J.T. van Dissel
A.F. Cohen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2777-8
Abstract

Inleiding

Opzet

In deze rubriek wordt de lezer geattendeerd op nieuwe geneesmiddelen. Voor het toepassingsgebied wordt verwezen naar de betreffende richtlijnen.

Daptomycine behoort tot een nieuwe klasse antibiotica, de cyclische lipopeptiden (www.emea.europa.eu; doorklikken op achtereenvolgens ‘human medicines’ en ‘EPAR’s’; zoeken op de merknaam Cubicin). In de Europese Unie is daptomycine geregistreerd voor de behandeling van gecompliceerde infecties van huid en weke delen bij volwassenen. De Food and Drug Administration in de VS heeft het middel in mei 2006 tevens goedgekeurd voor de behandeling van bacteriëmie en rechtszijdige endocarditis veroorzaakt door Staphylococcus aureus.

Daptomycine heeft een lang ontwikkelingstraject doorlopen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de preklinische en klinische studies met het middel stopgezet vanwege de bijwerkingen ervan op de skeletspieren. Deze bijwerkingen bleken voornamelijk samen te hangen met de doseringsfrequentie, en in mindere mate met de hoeveelheid van de stof in het bloed, dat wil zeggen het…

Auteursinformatie

Hr.dr.H.van Bronswijk, internist n.p., Rijswijk.

Leids Universitair Medisch Centrum, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.

Onderwijscentrum Interne Geneeskunde, kamer C5-53: mw.dr.E.A.Dubois, bioloog.

Afd. Infectieziekten: hr.prof.dr.J.T.van Dissel, internist.

Centre for Human Drug Research, Leiden.

Hr.prof.dr.A.F.Cohen, klinisch farmacoloog.

Contact mw.dr.E.A.Dubois (e.a.dubois@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties