Antibioticum met een I hoef je niet langer te vermijden

Nieuwe definitie van I-categorie in het antibiogram

Drie petrischaaltjes.
Bas T. Franssens
Wouter van den Bijllaardt
Damian C. Melles
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7059
Abstract

De definitie van de categorie I (‘intermediair gevoelig’) in het antibiogram is gewijzigd naar ‘gevoelig bij verhoogde blootstelling’. Deze wijziging heeft consequenties voor de praktijk. In dit artikel lichten wij die wijziging toe en laten we zien wat de consequenties zijn.

Samenvatting

De betekenis van de categorie I in het antibiogram verandert momenteel landelijk. Voorheen betekende de I-categorie ‘intermediair gevoelig’ en omvatte zij combinaties van antibiotica en micro-organismen waarbij de kans op therapeutisch succes niet te voorspellen was. De categorie werd in de praktijk beschouwd als ‘in dit geval onduidelijk’ en antibiotica in deze categorie werden in de praktijk dan ook vaak vermeden. Met ingang van 2019 heeft de European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) de definitie van I veranderd naar ‘gevoelig bij verhoogde blootstelling’. Zoals de naam zegt biedt de nieuwe I altijd een reële behandeloptie, zolang men het antibioticum hoger doseert dan de standaarddosis. Niet alle microbiologische laboratoria zullen deze nieuwe I gelijktijdig invoeren en de wijze waarop zij dat doen kan ook in detail verschillen. Overleg met uw arts-microbioloog of antibioticateam als u twijfelt of uw medisch microbiologisch laboratorium de nieuwe definitie van I heeft doorgevoerd of twijfelt over de juiste dosering.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Medische Microbiologie, Utrecht: dr. B.T. Franssens, aios medische microbiologie. Amphia ziekenhuis, Microvida locatie Amphia, Breda: drs. W. van den Bijllaardt, arts-microbioloog. Meander MC, afd. Medische Microbiologie, Amersfoort: dr. D.C. Melles, arts-microbioloog (tevens: St Jansdal, Harderwijk).

Contact B.T. Franssens (B.T.Franssens@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Florine N.J. Frakking gaf waardevol commentaar op het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Bas T. Franssens ICMJE-formulier
Wouter van den Bijllaardt ICMJE-formulier
Damian C. Melles ICMJE-formulier
Dit artikel wordt besproken inBeroepsgeheim, antibiogram en ‘ballenalarm’
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties