Azoolresistente invasieve aspergillose
Open

Klinische les
08-12-2009
Jan W. van der Linden, Adilia Warris, Jos W. van der Meer, Dorine Bresters, Willem J. Melchers en Paul E. Verweij

Dames en Heren,

Aspergillus fumigatus is een saprofytaire schimmel die algemeen in de natuur voorkomt, maar die zijn niche vindt in met name organisch afval zoals compost. We ademen lucht in waarin de sporen (conidia) zich bevinden, en daarbij kunnen de sporen tot diep in de alveoli van de long terechtkomen. Bij gezonde mensen worden deze sporen opgeruimd door de alveolaire macrofagen, maar bij de immuungecompromitteerde gastheer kan Aspergillus een breed scala aan ziektebeelden veroorzaken. Invasieve aspergillose is een ernstige schimmelinfectie die dan ook primair voorkomt bij patiënten met verminderde weerstand, zoals patiënten die behandeld worden voor hematologische maligniteiten.

Bij de behandeling van Aspergillus-ziekten worden azolen in toenemende mate gebruikt. Daarbij gebruiken we itraconazol veelal bij niet-invasieve aandoeningen, zoals een aspergilloom, is voriconazol eerste keus voor invasieve aspergillose en is posaconazol effectief als profylactische behandeling bij hoogrisicopatiënten.

Recent ontdekten wij dat stammen van klinische A.fumigatus ongevoelig kunnen worden voor deze azolen, wat aanleiding kan zijn voor therapiefalen bij de ...