'Nieuw Tijdschrift voor Geneeskunst'

Opinie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2084

Dezer dagen verscheen een boek met bovenstaande titel bij uitgeverij Belvédère, onder verantwoordelijkheid en redactie van dr.J.J.E.van Everdingen en medewerkers. Bedoelde uitgave vertoont naar de vorm aanzienlijke gelijkenis met het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, maar verschilt in details en vooral naar de inhoud. De bedoeling van de auteurs is te laten zien dat de grens tussen waarheid en fictie in de geneeskunde soms moeilijk is te trekken en zij hebben gekozen voor het persifleren van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De bundel wordt verspreid onder artsen via een aantal farmaceutische industrieën, terwijl enkele bijdragen als persbericht naar Nederlandse dagbladen zijn gezonden. Een enkele krant heeft het toegezonden persbericht serieus genomen en erover gepubliceerd. Het is duidelijk dat een dergelijke uitgave, bedoeld of onbedoeld, verwarring wekt bij lezers maar ook bij de publiekspers.

De hoofdredactie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde stelt er prijs op te verklaren dat zij geen enkele…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties