Het belang van publiceren in Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften met een extern beoordelingssysteem

Perspectief
H.K.A. Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:798-3
Abstract

Samenvatting

Bij de beoordeling van het wetenschappelijk onderzoek wordt veelal gerekend met de zogenaamde impactfactoren van de tijdschriften waarin gepubliceerd is. Impactfactoren worden vooral bepaald door het aantal citaties in de internationale literatuur van artikelen die zijn gepubliceerd in tijdschriften opgenomen in de Current Contents (Science Citation Index). Publicaties in de Nederlandse tijdschriften die niet in de Current Contents zijn opgenomen, zoals het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, hebben een lagere score bij beoordelingen van wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens een Tijdschriftconferentie over het belang van publiceren in Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften was men van oordeel dat er meer waardering zou moeten zijn voor de wijze waarop kennis en ervaring in de eigen taal wordt overgedragen. Geschat wordt dat ongeveer 10 van de Nederlandse artsen buitenlandse medische tijdschriften leest. Publiceren in het Nederlands heeft een duidelijke didactische functie en heeft belangrijke invloed op de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Bij de beoordeling van publicaties zou naast de impactscore gebaseerd op de Science Citation Index een tweede score moeten worden gebruikt voor publicaties in Nederlandstalige tijdschriften met een extern beoordelingssysteem.

Auteursinformatie

Prof.dr.H.K.A.Visser, Ghisebrecht Bokellaan 29, 3054 CA Rotterdam.

Emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde, Erasmus Universiteit, Rotterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties