Nieuw screeningsmodel diastolische disfunctie

Joost Zaat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4127

Een Nederlandse onderzoeksgroep heeft een screeningsmodel ontwikkeld voor het voorspellen van diastolische disfunctie en vroege stadia van hartfalen bij hoog-risicopatiënten. Het vroegtijdig opsporen hiervan is belangrijk om met gerichte preventie het ontwikkelen van vergevorderd hartfalen en cardiovasculaire sterfte te kunnen voorkomen.

Aisha Gohar en collega’s van het Julius Centrum in Utrecht onderzochten welke eenvoudig te meten factoren diastolisch hartfalen met een behouden ejectiefractie kunnen voorspellen. Zij combineerden patiëntengegevens uit 4 eerder uitgevoerde onderzoeken onder hoog-risicopatiënten tot 1 dataset van individuele patiëntengegevens en voerden hierop een meta-analyse uit ( Eur J Prev

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties