Is de huisarts hiermee geholpen?

Een nieuw prognostisch voorspelmodel voor hartfalen

Iemand die een verlicht hart vasthoudt
Frans H. Rutten
Maarten van Smeden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7189
Abstract

Onderzoekers maakten een nieuw diagnostisch model om hartfalen te kunnen herkennen. Maar zouden huisartsen niet meer opschieten met validatie van een van de vele modellen die er al zijn?

Elders in het NTvG staat een beknopte weergave van een onderzoek naar een model dat bedoeld is om de huisarts te helpen bij het vroegtijdig herkennen van hartfalen.1,2 Je verwacht dan een diagnostisch voorspelmodel, gebaseerd op cross-sectioneel onderzoek – dat wil zeggen: in het ‘hier en nu’ – bij mensen met klachten die hartfalen doen vermoeden. Dat was echter niet het geval.

Het startpunt van het onderzoek zijn weliswaar volwassenen (35 jaar en ouder) met klachten van kortademigheid of oedeem, maar de onderzoekers gingen niet na of deze mensen daadwerkelijk hartfalen hadden. In plaats daarvan identificeerden ze factoren die voorspellen of deze patiënten binnen 10 jaar hartfalen krijgen. Dat levert geen diagnostisch maar een prognostisch model op. Dit nieuwe prognostische voorspelmodel (TARGET) bestaat uit 16 variabelen die in het huisartsinformatiesysteem vindbaar zijn. Mensen bij wie met routinezorg in de loop van de tijd hartfalen werd vastgesteld (4,1%), werden beschouwd…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum, Utrecht, afd. Huisartsgeneeskunde: prof.dr. F.H. Rutten, huisarts; afd. Epidemiologie: dr. M. van Smeden, statisticus.

Contact F.H. Rutten (f.h.rutten@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Frans H. Rutten ICMJE-formulier
Maarten van Smeden ICMJE-formulier
Diagnostisch model voor hartfalen in de eerste lijn
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties