Nieuw model voor de kans op cardiovasculaire sterfte bij hypertensiepatiënten ook op internet te raadplegen

Onderzoek
P.W. de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:640-1

Het doel van hypertensiebehandeling is het zoveel mogelijk verkleinen van het risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Voor een gedegen besluit over het wel of niet behandelen van een bepaalde patiënt zou men idealiter dan ook eerst diens individuele risico moeten bepalen. Hoewel hiervoor diverse scoringssystemen in omloop zijn, zijn…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties