Nieuw advies Gezondheidsraad over HPV-vaccinatie

Onderzoek
Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4204

Waarom dit GR-advies?

Sinds 2010 krijgen meisjes vanuit het Rijksvaccinatieprogramma vaccinatie aangeboden tegen het humaan papillomavirus (HPV). Inmiddels is duidelijk dat HPV ook een rol speelt bij andere aandoeningen dan baarmoederhalskanker, zowel bij mannen als vrouwen. De Gezondheidsraad (GR) adviseert op verzoek van het ministerie van VWS opnieuw over vaccinatie…

Auteursinformatie

Contact l.harmans@ntvg.nl (l.harmans@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lara Harmans ICMJE-formulier
Nieuw GR-advies over HPV-vaccinatie

Gerelateerde artikelen

Reacties