Niet-invasieve respiratoire ondersteuning bij acute respiratoire insufficiëntie

Klinische praktijk
Carlijn Veldman
Lieuwe D.J. Bos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5530
Abstract

Samenvatting

  • Er bestaan verschillende vormen van conventionele zuurstofsuppletie: neusbril, mond-neusmasker, venturimasker en non-rebreathing-masker.
  • Bij toediening van zuurstof met hoge nasale flow ontstaat een positieve druk op de luchtwegen. Dichtgevallen alveoli worden geopend en een deel van de CO2 wordt uit de bovenste luchtwegen weggespoeld, waardoor de oxygenatie verbetert en de totale ademarbeid afneemt.
  • Met continue positievedrukbeademing (CPAP) wordt een continue positieve expiratoire druk aan de luchtwegen aangeboden, waardoor de alveoli zich openen. Door een afname van de veneuze return wordt ook de pre-load van het hart verlaagd.
  • Bij niet-invasieve beademing (NIV) wordt er ook tijdens inspiratie lucht onder positieve druk aangeboden. Door het drukverschil tussen de inspiratoire en expiratoire fase kan de patiënt de ademteugen met minder ademarbeid verrichten en verbetert de ventilatie.
  • Als toediening van zuurstof met hoge nasale flow, CPAP of NIV niet binnen 1-2 uur verbetering geeft, mag invasieve beademing niet langer worden uitgesteld.
Auteursinformatie

ISALA-ziekenhuis, afd. Longziekten, Zwolle: drs. C. Veldman, longarts in opleiding (thans: Martini Ziekenhuis, Groningen). Amsterdam UMC, afd. Longziekten, Amsterdam: dr. L.D.J. Bos, longarts in opleiding (tevens: locatie AMC, Intensive care).

Contact L.D.J. Bos (l.d.bos@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Het onderzoek van Lieuwe Bos wordt gefinancierd door het Longfonds via de Dirkje Postma Award en de Public-Private-Partnership subsidie. Hiernaast wordt Lieuwe Bos ondersteund via het Amsterdam UMC Fellowship. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Carlijn Veldman ICMJE-formulier
Lieuwe D.J. Bos ICMJE-formulier
Niet-invasieve beademing bij acuut respiratoir falen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties