‘Hoge nasale flow’, de oplossing voor zuurstofgebrek?

Opinie
Joost G. van den Aardweg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1266
Abstract

Soms worden nieuwe apparaten op de markt gebracht zonder dat precies duidelijk is wat we ermee kunnen. Een nieuwe methode om zuurstof toe te dienen is ‘high nasal flow’ (HNF).1,2 Hierbij wordt lucht met een hoge flow (tot 60 l/min) toegediend via een neuscanule (figuur 1). De inspiratoire O2-fractie (Fio2) kan worden ingesteld tussen 21 en 100%. Anders dan bij de gangbare neuscanules of gezichtsmaskers is de lucht aangepast aan de condities van het lichaam: die is volledig met waterdamp verzadigd en de temperatuur is 37°C. Veel patiënten vinden de neuscanule comfortabeler dan een masker. Spreken en eten is mogelijk en claustrofobie treedt minder vaak op. Hoge nasale flow veroorzaakt ook een ‘positive end-expiratory pressure’ (PEEP), wat de oxygenatie ten goede kan komen.

Het lijkt aantrekkelijk om HNF te gebruiken voor iedere vorm van matig tot ernstig zuurstofgebrek. Mogelijke indicaties zijn acute respiratoire insufficiëntie, hypoxemie…

Auteursinformatie

Noordwest Ziekenhuis, afd. Longziekten, Alkmaar.

Contact Dr. J.G. van den Aardweg, longarts (j.g.vanden.aardweg@nwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Joost G. van den Aardweg ICMJE-formulier
Vergelijking CPAP en hoge flow bij premature neonaten

Ook interessant

Reacties