Welke toedieningswijze werkt het best?

Niet-invasieve beademing bij acuut respiratoir falen

Onderzoek
Emile d’Angremont
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5297

Waarom dit onderzoek?

Wereldwijd wordt menig herstellend coronapatiënt geconfronteerd met de schadelijke bijeffecten van invasieve beademing. Het is evident dat niet-invasieve zuurstoftoediening de voorkeur heeft als dat klinisch haalbaar is. Het is echter onduidelijk welke van de niet-invasieve alternatieven van zuurstoftoediening het effectiefst is.

Onderzoeksvraag

Welke vorm van niet-invasieve zuurstoftoediening…

Auteursinformatie

Contact Emile d’Angremont (emiledangremont@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Emile d’Angremont ICMJE-formulier
Niet-invasieve respiratoire ondersteuning bij acute respiratoire insufficiëntie

Gerelateerde artikelen

Reacties