Niertransplantatieprogramma op de Nederlandse Antillen door een luchtbrug met Nederland; 1998-2001

Onderzoek
N. Ajubi
A.C. Roose
R. Engels
K. Berend
S. Surachno
A.J. Duits
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2174-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijven van de resultaten van een structureel niertransplantatieprogramma voor Curaçaose dialysepatiënten, met transplantatie in Nederland en follow-up in Curaçao.

Opzet

Descriptief.

Methode

Vanaf 1998 werd, in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam, de Stichting Eurotransplant, de Transplantatie Werkgroep Nederland en de Stichting Sanquin, divisie Diagnostiek in Amsterdam, een structureel transplantatieprogramma met postmortale nierdonatie voor patiënten op de Nederlandse Antillen in het algemeen en die op Curaçao in het bijzonder, opgezet. Het doel was het realiseren van een niertransplantatieluchtbrug tussen Curaçao en het AMC.

Resultaten

In de periode 1998-2001 ondergingen 19 patiënten een niertransplantatie; 3 transplantaties mislukten. Bij de meeste transplantaties was de koude-ischemietijd minder dan 48 h; de gemiddelde koude ischemietijd was 32 h. Alle patiënten keerden binnen 3 maanden terug naar de Nederlandse Antillen, alwaar de verdere nazorg geschiedde. De follow-upduur na transplantatie bedroeg gemiddeld 13,9 maanden (uitersten: 3-36); 3 patiënten overleden.

Auteursinformatie

St. Elisabeth Hospitaal, afd. Hemodialyse, Breedestraat 193(O), Curaçao, Nederlandse Antillen.

N.Ajubi, internist-nefroloog; R.Engels en K.Berend, internisten.

Nierstichting, Curaçao.

A.C.Roose, huisarts.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Niertransplantaties, Amsterdam.

S.Surachno, internist-nefroloog.

Rode Kruis Bloedbank, Curaçao.

Dr.A.J.Duits, medisch immunoloog.

Contact N.Ajubi

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties