Nierarteriestenose: gooi de stent niet zomaar opzij

Opinie
Cornelis T. Postma
Wilko Spiering
A.A. (Bram) Kroon
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6350
Abstract

Elders in dit tijdschrift worden de ziektegeschiedenissen beschreven van 3 patiënten bij wie met goed resultaat een stent in een vernauwde nierarterie werd geplaatst.1 De indicatie voor het plaatsen van een stent wordt bij patiënten met een atherosclerotische nierarteriestenose nog maar weinig gesteld. Er lijkt hierbij sprake van enig fatalisme, maar dat is wel eens anders geweest.

Theorie versus praktijk

De aanwezigheid van een hoge bloeddruk en een nierarteriestenose betekende veelal een snelle indicatie voor een stentplaatsing. De onderbouwing daarvoor werd gevonden in de pathofysiologische mechanismen die al 70 jaar geleden waren ontrafeld. Hierbij werd aangetoond dat een stenose in een nierarterie leidt tot bloeddrukverhoging, met op termijn ook afname van de nierfunctie. Deze bewijsvoering was voldoende om op ruime schaal invasieve therapie te verrichten.

Toch was er wel het idee dat onderzoek nodig was om een afdoende antwoord te krijgen op de vraag of patiënten ook daadwerkelijk beter…

Auteursinformatie

UMC St Radboud, afd. Algemeen Interne Geneeskunde, Nijmegen.

Dr. C.T. Postma, internist-vasculair geneeskundige.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Vasculaire Geneeskunde, Utrecht.

Dr. W. Spiering, internist-vasculair geneeskundige.

Maastricht UMC+, afd. Interne Geneeskunde, sectie Vasculaire Geneeskunde, Maastricht.

Dr. A.A. Kroon, internist-vasculair geneeskundige.

Contact dr. C.T. Postma (c.postma@aig.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 mei 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Cornelis T. Postma ICMJE-formulier
Wilko Spiering ICMJE-formulier
A.A. (Bram) Kroon ICMJE-formulier
Stentplaatsing bij een stenotische mononier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties