het pleit is nog niet beslecht

Wel of geen stent bij een nierarteriestenose?

Opinie
A.A. (Bram) Kroon
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1866
Abstract

Volgens de onderzoekers van de STAR-studie, waarvan de resultaten elders in dit tijdschrift staan beschreven, is stentplaatsing niet beter dan intensieve medicamenteuze behandeling bij therapierefractaire hypertensiepatiënten met uitgebreid vaatlijden en relatief veel nierschade.1 Zij schrijven dat een atherosclerotische nierarteriestenose beter medicamenteus behandeld kan worden, omdat stentplaatsing gepaard gaat met te hoge morbiditeit en sterfte.

Als extra argument voor medicamenteuze behandeling van deze populatie noemen zij de verbeterde behandeling van de bloeddruk en verlaging van de lipidenwaarden, waardoor de achteruitgang van de nierfunctie niet zo sterk was als verwacht. Ze onderbouwen deze mening met de resultaten van de veel grotere, Britse ‘Angioplasty and stenting for renal artery lesions’(ASTRAL)-trial.2 De uitkomsten van deze studies zijn echter niet generaliseerbaar naar alle patiënten met een nierarteriestenose. Men dient zich te realiseren dat zij slechts gelden voor patiënten met een sterk verminderde nierklaring en proteïnurie met een lumenreductie van de proximale nierarterie van…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Maastricht/Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht.

Dr. A.A. Kroon, internist-vasculair geneeskundige.

Contact dr. A.A. Kroon (aa.kroon@mumc.nl)

Verantwoording

De auteur is mede-auteur van de STAR-studie.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 maart 2010

Stentplaatsing bij patiënten met atherosclerotische nierarteriestenose

Ook interessant

Reacties