NHG-standaard ‘Astma bij kinderen’

Richtlijnen
29-07-2014
Patrick J.E. Bindels, Erik-Jonas van de Griendt, Mariska K. Tuut, Thei A. Steenkamer, J.H.J.M. (Hans) Uijen en Roeland M.M. Geijer
  • Bij kinderen < 6 jaar ontbreekt vaak een karakteristiek astmapatroon en kan de diagnose nog niet geobjectiveerd worden. Daarom wordt bij hen de diagnose ‘episodisch expiratoir piepen’ gebruikt.
  • Bij kinderen ≥ 6 jaar wordt astma gediagnostiseerd op basis van symptomen; bij twijfel kan spirometrie behulpzaam zijn.
  • Astmabehandeling heeft als doel volledige astmacontrole, dat wil zeggen: symptomen overdag ≤ 2 maal/week, geen symptomen ’s nachts, geen beperkingen, noodmedicatie ≤ 2 maal/week, niet-afwijkende spirometrie-uitslag.
  • Roken door het kind of naasten wordt sterk afgeraden.
  • Een kortwerkend beta-2-sympathicomimeticum (‘short-acting beta-agonist’, SABA) wordt aanbevolen bij kinderen < 1 jaar als proefbehandeling. Het effect hiervan dient geëvalueerd te worden. Een onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroïden (ICS) wordt niet aangeraden.
  • Bij kinderen van 1 tot 6 jaar wordt behandeling met een SABA aanbevolen, en bij persisterende symptomen behandeling met ICS. Onvolledige astmacontrole is een verwijsindicatie.
  • Bij kinderen ≥ 6 jaar is behandeling met ICS aanbevolen bij onvolledige astmacontrole. Als ondanks een gebruikelijke dagdosering ICS en adequate coping geen volledige astmacontrole wordt bereikt, wordt verwijzing aanbevolen.
  • Patiënten met onderhoudsmedicatie moeten regelmatig gecontroleerd worden.