NHG-standaarden ‘Astma bij volwassenen’ en ‘COPD’

Klinische praktijk
Roeland M.M. Geijer
Mariska K. Tuut
Johannes C.C.M. in ’t Veen
Berna D.L. Broekhuizen
Niels H. Chavannes
Ivo J.M. Smeele
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9076
Abstract

Samenvatting

  • De NHG-standaarden ‘Astma bij volwassenen’ en ‘COPD’ zijn herzien.
  • Voor spirometrie worden nieuwe referentiewaarden van het Global Lung Function Initiative aanbevolen. Luchtwegobstructie is gedefinieerd als een FEV1/FVC-ratio kleiner dan het 5e percentiel van de referentiepopulatie.
  • Spirometrie voor diagnostiek gebeurt zonder eigen luchtwegmedicatie en bestaat uit een meting vóór en ná gestandaardiseerde bronchodilatatie. Bij spirometrie in de monitoringsfase continueert de patiënt de eigen luchtwegmedicatie en is gestandaardiseerde bronchodilatatie niet geïndiceerd.
  • Het doel van de behandeling van astma is optimale astmacontrole, afgestemd op persoonlijke behandeldoelen.
  • De belangrijkste niet-medicamenteuze maatregel bij astma en COPD is stoppen met roken.
  • Het doel van COPD-behandeling is het beperken van klachten, het verbeteren van het inspanningsvermogen en de kwaliteit van leven en het verlagen van ziektelast.
  • Inhalatiecorticosteroïden zijn bij COPD meestal niet geïndiceerd.
  • Patiënten met astma in combinatie met COPD worden niet-medicamenteus behandeld volgens de COPD-standaard en medicamenteus volgens de astma-standaard.
Auteursinformatie

*Namens de werkgroep NHG-standaarden ‘Astma bij volwassenen en COPD’, waarvan de leden aan het einde van dit artikel vermeld staan.

Dr. R.M.M. Geijer, huisarts te Utrecht.

PROVA, Varsseveld.

Drs. M.K. Tuut, epidemioloog.

St. Fransiscus Gasthuis, afd. Longziekten, Rotterdam.

Dr. J.C.C.M. in ’t Veen, longarts.

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Dr. B.D.L. Broekhuizen, huisarts te Borculo.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Huisartsgeneeskunde, Leiden.

Prof.dr. N.H. Chavannes, huisarts te Zeist.

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Implementatie, Utrecht.

Dr. I.J.M. Smeele, huisarts te Eindhoven.

Contact drs. M.K. Tuut (m.tuut@provaweb.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De leden van de werkgroep NHG-standaarden ‘Astma bij volwassenen en COPD’ zijn, naast de auteurs van dit artikel: Magda J.M. Barnhoorn, Thys van der Molen, Jean W. Muris, C.P. (Onno) van Schayck, Jiska B. Snoeck-Stroband en Tjard R.J. Schermer.

Auteur Belangenverstrengeling
Roeland M.M. Geijer ICMJE-formulier
Mariska K. Tuut ICMJE-formulier
Johannes C.C.M. in ’t Veen ICMJE-formulier
Berna D.L. Broekhuizen ICMJE-formulier
Niels H. Chavannes ICMJE-formulier
Ivo J.M. Smeele ICMJE-formulier
De herziene NHG-standaard ‘COPD’

Ook interessant

Reacties