Neurologische verschijnselen bij het aneurysma dissecans van de aorta

Klinische praktijk
P.R. Schiphof
W.G. de Voogt
J. Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:305-8

Dames en Heren,

De klinische diagnose aneurysma dissecans van de aorta is door de bonte verscheidenheid van symptomen niet altijd gemakkelijk te stellen. Hulponderzoek levert vaak aspecifieke of zelfs misleidende gegevens op. Indien zich neurologische verschijnselen voordoen, van zowel centrale als perifere herkomst, wordt de zaak niet eenvoudiger. De bekende symptomen van scheurende pijn op de borst en in de rug en verschijnselen van shock kunnen geheel door het neurologische beeld overschaduwd worden. Waartoe dit aanleiding kan geven, moge blijken uit de volgende drie ziektegeschiedenissen.

Patiënt A, een 52-jarige man met hypertensie, ging 's ochtends naar zijn werk ondanks een wat ‘grieperig gevoel’. Later op de ochtend werd hij tijdens het inpakken van stapels kranten misselijk en klaagde over kortademigheid. De bedrijfsarts gaf nitroglycerine (Nitrobaat) wat een kortdurende verlichting gaf. Patiënt werd naar ons ziekenhuis verwezen. Bij aankomst was de pijn op de borst verdwenen. Misselijkheid en hoofdpijn waren nu…

Auteursinformatie

St. Lucas Ziekenhuis, Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam.

Afd. Neurologie: P.R.Schiphof en dr.J.Vos, neurologen.

Afd. Cardiologie: W.G.de Voogt, cardioloog.

Contact P.R.Schiphof

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties