Neurologische verschijnselen bij een aortadissectie
Open

Klinische les
29-08-2013
Rinske A. Walma, Frederique H. Vermeij en Stef L.M. Bakker

Dames en Heren,

Een aortadissectie kan gepaard gaan met zeer diverse, aspecifieke klachten en symptomen. Vanwege het levensbedreigende karakter en de noodzaak met spoed te behandelen is het belangrijk een aortadissectie zo snel mogelijk te diagnosticeren of uit te sluiten. Aan de hand van 3 casussen bespreken wij de neurologische verschijningsvormen van een aortadissectie, de alarmsignalen en de valkuilen bij de diagnostiek. We geven praktische aanbevelingen om dit vaak fatale ziektebeeld vroegtijdig op te sporen en tegelijkertijd overdiagnostiek te voorkomen.

Patiënt A, een 36-jarige, morbide obese man, werd ‘s nachts gezien door de chirurg op de Spoedeisende Hulp van een ander ziekenhuis. Patiënt had pijn in de lage rug met tintelingen in zijn rechter been. Hij had wel vaker rugpijn, maar nooit zo hevig als nu. De pijn was er die avond bij het bukken plots ‘ingeschoten’. Deze was midden op de rug begonnen en had aanvankelijk ook naar de borst uitgestraald. Zijn voorgeschiedenis vermeldde ...