Aortadissectie: soms een moeilijke diagnose

Klinische praktijk
J.B.A.G. Haanen
P.R.M. van Dijkman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:705-9

Dames en Heren,

Dissectie van de thoracale aorta is een over het algemeen zeldzaam geachte, levensbedreigende aandoening met een geschatte jaarlijkse incidentie van 10 tot 20 per miljoen inwoners.12 Waarschijnlijk is dit een onderschatting van het echte aantal, aangezien in postmortale onderzoeken de incidentie van aneurysma's en dissecties van de thoracale aorta veel hoger is.3 De verklaring hiervoor is dat het stellen van de diagnose tijdens het leven erg moeilijk kan zijn.

Bij een aortadissectie treedt er na een acute scheur in de intima een longitudinale splijting op in de media van de aortawand. Deze splijting kan zich onder invloed van de arteriële druk in de aorta over een grote afstand voortzetten en kan proximaal aanleiding geven tot een aortaklepinsufficiëntie. Een ruptuur van de proximale wand, meestal tot in het pericard, leidt tot hemopericard en harttamponade. Op basis van de plaats van de dissectie kan onderscheid worden…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Bronovo, afd. Cardiologie, Den Haag.

Dr.J.B.A.G.Haanen, assistent-geneeskundige (thans: Academisch Ziekenhuis, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden); dr.P.R.M.van Dijkman, cardioloog.

Contact dr.J.B.A.G.Haanen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties