Neurologische complicaties van de HIV-infectie: diagnostiek en therapie

Klinische praktijk
P. Portegies
R.H. Enting
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1507-12

In het beloop van de HIV-infectie treden frequent neurologische complicaties op. Meer dan 70 van alle met HIV geïnfecteerden krijgt één of meer neurologische complicaties in het verloop van de infectie en bij 10 zijn neurologische ziekteverschijnselen de eerste klinische manifestatie.12 Sommige van deze complicaties doen zich vroeg in de infectie voor, wanneer er nog geen ernstige immunodeficiëntie bestaat; de meeste echter treden op wanneer zich al een duidelijke immunodeficiëntie heeft ontwikkeld. Bij vele patiënten is de diagnose AIDS dan reeds op andere gronden gesteld. Het spectrum van neurologische ziektebeelden omvat opportunistische infecties en tumoren van het centraal zenuwstelsel, met HIV zèlf samenhangende ziektebeelden: AIDS-dementiecomplex, vacuolaire myelopathie, HIV-meningitis (tabel 1) en een groep neuromusculaire aandoeningen (tabel 2). De opportunistische infecties zijn vooral schimmelinfecties, virale en parasitaire infecties; door de aard van de afweerstoornis bij de HIV-infectie, waarbij de humorale afweer relatief intact blijft, treden bacteriële infecties van…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Neurologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Dr.P.Portegies, neuroloog; mw.R.H.Enting, assistent-geneeskundige.

Contact dr.P.Portegies

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties