Neurologische afwijkingen en ontwikkelingsstoornissen na extracorporele membraanoxygenatie van pasgeborenen: resultaten van een follow-uponderzoek na 5 jaar

Onderzoek
M.N. Hanekamp
P. Mazer
M.H.M. van der Cammen-van Zijp
B.J.M. van Kessel-Feddema
M.W.G. Nijhuis-van der Sanden
S. Knuijt
J.L.A. Zegers-Verstraeten
S.J. Gischler
D. Tibboel
L.A.A. Kollée
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:207-12
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijvend onderzoek van de ontwikkeling van kinderen 5 jaar na een behandeling met neonatale extracorporele membraanoxygenatie (ECMO).

Opzet

Beschrijvend.

Methode

Er werden 98 behandelde kinderen pediatrisch, neurologisch, psychologisch, fysiotherapeutisch en logopedisch onderzocht. Zij waren afkomstig van de 2 Nederlandse ECMO-centra (het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam en het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen).

Resultaten

Bij 17 van de 98 onderzochte kinderen werden neurologische stoornissen gevonden, bij 6 van hen waren deze ernstig. Van de overige 92 kinderen hadden 24 motorische problemen en bij 11 bestond een achterstand in de cognitieve ontwikkeling. Het gemiddelde IQ (100,5) viel binnen het normale bereik.

Conclusie

Een aanzienlijk deel van de met ECMO behandelde kinderen had morbiditeit op de langere termijn in de vorm van neurologische afwijkingen en ontwikkelingsstoornissen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:207-12

Auteursinformatie

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam.

Afd. Kinderchirurgische Intensive Care: mw.dr.M.N.Hanekamp, arts in opleiding tot kinderarts; mw.drs.P.Mazer, ontwikkelingspsycholoog; mw.S.J.Gischler en hr.prof.dr.D.Tibboel, kinderartsen.

Afd. Fysiotherapie, vakgroep Kinderen: mw.M.H.M.van der Cammen-van Zijp, kinderfysiotherapeut.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Medische Psychologie: mw.drs.B.J.M.van Kessel-Feddema, ontwikkelingspsycholoog.

Afd. Kinderfysiotherapie: mw.dr.M.W.G.Nijhuis-van der Sanden, kinderfysiotherapeut.

Afd. Neurologie: mw.S.Knuijt, logopedist.

Afd. Kindergeneeskunde: mw.J.L.A.Zegers-Verstraeten, arts in opleiding tot kinderarts; hr.prof.dr.L.A.A.Kollée, kinderarts.

Contact hr.prof.dr.L.A.A.Kollée (l.kollee@cukz.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties