Bij kinderen met een vermoedelijk geïsoleerde spraak-taalstoornis vaak tevens medische of cognitieve problemen

Onderzoek
S.M. Goorhuis-Brouwer
F.G. Dikkers
B.J. Wijnberg-Williams
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:73-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken hoe geïsoleerd de spraak- en taalproblemen zijn van kinderen van wie men aanneemt dat de overige ontwikkeling normaal verloopt.

Opzet

Klinisch inventariserend onderzoek.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Groningen.

Methode

Kinderen (n = 319) van wie men aannam dat er specifieke problemen waren met de spraak- en taalontwikkeling werden volgens een diagnostisch standaardprotocol onderzocht: KNO-onderzoek, audiologisch onderzoek, pedagogische observatie en logopedisch onderzoek. Wanneer er volgens de pedagogische observatie aanleiding toe was, werden kinderen ook psychologisch onderzocht.

Resultaten

Bij een kwart van de kinderen was er inderdaad een geïsoleerd spraak- en taalprobleem. Voor deze kinderen is in de meeste gevallen logopedie geïndiceerd, soms bij een zelfstandige logopedische praktijk, soms via de schoollogopedie. Bij 75 van de kinderen werd een duidelijke medische factor gevonden, of vertraagd verlopende cognitieve en (of) motorische ontwikkeling, die tenminste bijdroeg aan de spraak- en taalproblemen: van dezen kwam 40 in aanmerking voor medische behandeling, en 35 voor gerichte pedagogische be geleiding. Soms konden deze behandelingen worden aangevuld met logopedische therapie.

Conclusie

Het lijkt aan te bevelen kinderen met een spraak-en taalstoornis niet zonder meer naar de logopedist te verwijzen, maar dit pas te doen nadat een diagnostisch onderzoeksprotocol is afgewerkt.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. KNOStem-, Spraak- en Taalpathologie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Mw.dr.S.M.Goorhuis-Brouwer, orthopedagoog-spraakpatholoog; F.G.

Dikkers, KNO-arts; mw.B.J.Wijnberg-Williams, psycholoog.

Contact mw.dr.S.M.Goorhuis-Brouwer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties