Neurologisch onderzoek bij pasgeborenen in een verloskundigenpraktijk

Onderzoek
M. Eskes
M. Knuist
D. van Alten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1040-3
Abstract

Samenvatting

De neonatale neurologische score als maatstaf voor de neonatale morbiditeit werd bepaald bij 89 eerstgeborenen en 87 tweede en volgende kinderen. De moeders waren allen ingeschreven bij een verloskundigenpraktijk. De neurologische scores van de onder leiding van de verloskundigen geboren kinderen waren significant hoger dan die van de kinderen geboren onder leiding van de gynaecoloog na verwijzing tijdens de zwangerschap en verschilden niet van die bij de kinderen geboren onder leiding van de gynaecoloog na verwijzing tijdens de baring. Tussen de neonatale neurologische score en de pH van het arteriële navelstrengbloed werd geen verband vastgesteld.

Ongerustheid over het gevoerde beleid van verloskundigen tijdens de zwangerschap en (of) baring is gezien de uitkomsten van dit onderzoek niet nodig.

Auteursinformatie

Stichting Ziekenhuis ‘De Heel’, Postbus 210, 1500 EE Zaandam.

Contact M.Eskes

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties