Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:988-91

Vergadering gehouden op 10 en 11 mei 1985 te Den Haag

O.J.A.Mattheussens en E.Goormans (Den Haag) Antibioticaprofylaxe bij vaginale uterusextirpatie

In een prospectief gerandomiseerd onderzoek werd de profylactische werking van metronidazol 3 maal 500 mg i.v., gegeven vóór en 8 en 16 uur na de operatie, vergeleken met die van mezlocilline 1 maal 5 g i.v., gegeven alleen vóór operatie bij vaginale ingrepen. Het onderzoek betrof 104 patiënten. Vier patiënten vielen af omdat die reeds een urineweginfectie hadden voor de operatie. Vijftig patiënten kregen metronidazol, de 50 andere mezlocilline. In leeftijd, lengte en gewicht waren beide groepen met elkaar te…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Centraal Secretariaat, Postbus 20061, 3502 LB Utrecht.

Dr.C.Vermeulen-Meiners, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties