Verloskunde en gynaecologie in de laatste 40 jaar

Klinische praktijk
J. Janssens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:26-6
Abstract

Samenvatting

De afgelopen 40 jaar hebben zich in Nederland grote veranderingen voorgedaan in de verloskunde en de gynaecologie:

– De ontwikkeling van steeds meer ‘evidence-based’ geneeskunde.

– Een meetbaar en sterk verbeterd kwaliteitsbeleid tijdens de opleiding tot gynaecoloog en de periode daarna.

– Uitbreiding van de diagnostische mogelijkheden tijdens de zwangerschap (onder meer ‘real time’-echografie, Doppler-metingen, vruchtwateronderzoek en navelstrengpunctie.

– Oprichting van de Landelijke Verloskunde Registratie (LVR) in 1982, waaraan inmiddels wordt deelgenomen door 90 van de specialisten en 80 van de verloskundigen.

– Implementatie van het ‘Hollandse model’ van de verloskundige zorg.

– Afname van het aantal thuisbevallingen en toename van de verloskundige interventies.

– Meer aandacht voor de seksuologische problematiek.

– Betere resultaten bij de behandeling van gynaecologische tumoren.

– Grote vorderingen op het terrein van de voortplantingsendocrinologie (zowel medicamenteus als chirurgisch).

Auteursinformatie

Prof.dr.J.Janssens, emeritus hoogleraar verloskunde en gynaecologie, Stationsweg 21, 7941 HB Meppel.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties