De pH van het arteriële navelstrengbloed van pasgeborenen bij door vroedvrouwen geleide bevallingen

Onderzoek
M. Knuist
M. Eskes
D. van Alten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:362-5
Abstract

Samenvatting

De arteriële pH van navelstrengbloed, als maat voor neonatale morbiditeit, werd bepaald bij de eerstgeborenen van 91 vrouwen (groep 1) en bij 2e of volgende kinderen van 84 vrouwen (groep 2) die zich in de periode april 1982 t.m. maart 1983 allen hadden ingeschreven bij een vroedvrouwenpraktijk. De arteriele pH-waarden van de onder leiding van de verloskundigen geboren kinderen uit groep 1 (gemiddeld 7,27) waren statistisch significant hoger dan die van de tijdens de zwangerschap naar de gynaecoloog verwezen vrouwen uit die groep (gemiddeld 7,23). Geen verschil werd aangetoond in arteriële pH-waarden bij kinderen uit groep 1 die onder leiding van de verloskundige dan wel na verwijzing tijdens de baring onder leiding van de gynaecoloog werden geboren (gemiddeld 7,26). Bij de kinderen uit groep 2 werd geen duidelijk verschil waargenomen tussen de niet en de twee wel verwezen groepen (gemiddeld resp. 7,30, 7,33 en 7,31). Op het beleid van de betrokken verloskundigen tijdens zwangerschap en (of) baring viel op grond van de uitkomsten niets aan te merken.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Contact M.Knuist, assistent-geneeskundige; dr.D.van Alten, gynaecoloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties