Neurohormonale compensatieprocessen bij chronische decompensatio cordis; de invloed van geneesmiddelen

P.A. van Zwieten
K.I. Lie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1208-13

Zie ook het artikel op bl. 1213.

Het complexe ziektebeeld decompensatio cordis (DC), dat vele achtergronden kan hebben, is in de loop der jaren vanuit verschillende invalshoeken bezien.1-3 Tot de jaren zestig van deze eeuw werd vooral gedacht aan een cardiorenale achtergrond, teneinde de natriumretentie bij deze aandoening te verklaren. Deze zienswijze is de achtergrond van het toepassen van hartglycosiden en diuretica. Daarna werd vooral aandacht besteed aan hemodynamische veranderingen bij DC. Op grond van dit concept werd geprobeerd om perifere-vaatverwijders en nieuwe typen positief inotroop werkende farmaca in de therapie van DC in te voeren.

Sinds enkele jaren…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Farmacotherapie en Cardiologie, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.P.A.van Zwieten, farmacoloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Thoraxcentrum, Groningen.

Prof.dr.K.I.Lie, cardioloog.

Contact prof.dr.P.A.van Zwieten

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties