Pathofysiologische achtergronden en behandeling van decompensatio cordis

Klinische praktijk
P.W. Westerhof
B.T.J. Meursing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1206-10

Hoewel het ziektebeeld decompensatio cordis algemeen bekend is, blijkt de wijze van behandeling nog steeds problemen met zich mee te brengen. Dit komt doordat er zoveel verschillende oorzaken voor hartfalen zijn en doordat nieuwe behandelingsmogelijkheden vaak een geheel verlaten van beproefde therapieën tot gevolg hebben. Daarbij komt dat bepaalde therapeutische interventies bij sommige oorzaken van decompensatio cordis uiterst gunstig, maar bij andere juist zeer ongunstig kunnen werken. De medicus practicus raakt door de veelheid aan informatie het spoor bijster. Dit artikel beoogt voor zowel huisarts als specialist enkele belangrijke, praktische aspecten van de behandeling van decompensatio cordis nog eens toe te lichten, met zoveel mogelijk de pathofysiologie als achtergrond.

Definitie en algemene therapeutische regels

Decompensatio cordis is de toestand waarbij een stoornis in het functioneren van het hart verantwoordelijk is voor het falen van de circulatie, in ieder geval bij inspanning. In deze formulering vallen extracardiale factoren zoals septische shock…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Hart-Long Instituut, Catharijnesingel 101, 3511 GV Utrecht.

Dr.P.W.Westerhof en B.T.J.Meursing, cardiologen.

Contact dr.P.W.Westerhof

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties