Neuralgische pijn, een niet te onderschatten complicatie van een liesbreukoperatie volgens de methode van Lichtenstein
Open

Klinische les
13-10-2008
D.H. de Lange, A.R. Wijsmuller, Th.J. Aufenacker, J.A. Rauwerda en M.P. Simons
Aanvaard op 10-03-2008.
Gepubliceerd op 13-10-2008.
In print verschenen in week 41 2008.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2205-9